Äntligen här! Familjeföreställning

Lördag 15 juli kl. 15:00 Wasasalen, Djura

Program

Clownen Manne och folkmusik med Pär Ohlsson

Clownen Manne

Clownen Manne arbetar i en urgammal, europeisk, muntlig, icke-litterär tradition.
Med samma rötter som commedia dell’arte, påverkad av 100 år av cirkusclowneri
bottnar den till sist i Mannes helt egna personlighet. Resultatet blir en vänlig och litet fumlig
karaktär som vill så väl och som alltid till sist lyckas med publikens hjälp.
Dialogen med barnen i publiken, upplevelsen av tillfällighet, här och nu, är själva kärnan.
Barnet inuti den gamle clownen möter barnet i var och en i publiken och lust uppstår.
Allt är noga förberett: kostymen som hustru Karin sytt, sminkningen, rekvisitan, dekoren,
dessutom starka klara färger, för att hjälpa till att göra ”överenskommelsen”
leksignalen tydlig och som underlättar för publiken att förstå att detta är utanför, ovanför, vardagen.
En vuxen som faktiskt LEKER, och vi får vara med.
Manne har jobbat i femtio år och har ännu inte tröttnat.