Forum Leksand - ”Musik och hälsa” Föredrag och konsert

Lördag 14 augusti 16.00 S:t Persgården

Queen Christina of Sweden, the European är ett paneuropeiskt projekt som grundades 2012 i Sverige, Frankrike, Italien och Österrike med syfte att stärka kulturens ställning i samhället och främja tolerans och fredlig samlevnad genom forskning, seminarier, publikationer och kulturaktiviteter. Den svenska Stiftelsen Queen Christina – Det europeiska kulturinitiativet är moderorganisation.

I Stockholm har projektet genomfört seminarier, konserter och dansföreställningar på Kungl. slottet, Livrustkammaren, Eric Ericsson-hallen och Vasamuséet. I Leksand presenteras föredraget ”Kultur och hälsa” med konsert i S:t Persgården inom ramen för nybildade Forum Leksand i samarbete med Musik i Djura.
Därmed förs en lokal tradition vidare. Sedan många år är ju Leksand, särskilt Tällberg, uppskattad som mötesplats för opinionsbildare, politiker, forskare och kulturpersonligheter från många länder.

Föreläsning om hur musik påverkar oss psykologiskt och biologiskt

Föreläsare är professor Töres Theorell som är pensionerad från sin tjänst som professor och stressforskare vid Karolinska Institutet. Theorell som har familjebakgrund i musiken är läkare (invärtesmedicinare och socialmedicinare). Han är mest känd för sin forskning om vad en stressande arbetsmiljö kan betyda för utveckling av allvarliga sjukdomar och hur arbetsmiljön kan förbättras så att sådana sjukdomar förebyggs. Sedan 1980-talet har han också bedrivit forskning om hur kulturella aktiviteter påverkar våra hormoner, vår hjärna och vårt hjärta. I den här föreläsningen kommer Theorell att utgå från Schuberts musik. Bl a kommer han att sjunga några kortare sånger och vara med om att spela andra satsen ur Schuberts stråkkvartett Döden och Flickan. Kvällen avslutas med en sats ur Forellkvintetten. Vart och ett av musikinslagen leder oss till tankar om hur musik påverkar oss och vår hälsa. Vi kommer också att diskutera frågor kring hur musik kan tänkas påverka hjärnans utveckling.  Diskussionen stöds av aktuell forskning.

Konsert

Medverkande: Töres Theorell sång och violin, Mats Liljefors violin, Ulf Skagerstam och Greta Åstedt piano, Alm Nils Ersson viola, Benedetta Simone cello, Sven-Erik Johansson, bas. 

Program: Schubert – Sånger, temasatser ur Forellkvintetten och Döden och flickan