Forum Leksand - Föredrag. Fritt inträde, för platsreservation mejla info@musikidjura.se OBS konserten är struken.

2022-07-23 kl 16.00 – 16.45 ca S:t Persgården, Leksand

Kl. 16.00-ca 16.45
Peter Wallensteen.
Föredrag ”Kultur och fred. Mjuka värden i konflikthantering” om internationellt fredsarbete
P.W. innehar Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Internationellt känd som ledare för SPITS, det speciella programmet för studier av internationella sanktioner och som medlare i en rad konflikter, såsom Israel-Palestina, Cypern, Nagorno-Karabach och Bougainville.

Fritt inräde . För platsreservation, mejla info@musikidjura.se

Föreställningens längd Se ovan. Del 1: 16.00-ca 16.45. 
Insläpp från kl. 15.30
Hörslinga Ja för presentation och tal. Nej för musik. Garderobsavgift Nej
Rullramp finns in i S:t Persgården.
Två rullstolsplatser finns.
Gratis ledsagare till rullstolsburen